Astrologins historia

I tusentals år har vi människor blickat upp mot himlen, både i förundran och längtan, men även för vägledning och kalendariska räkningar. Vad gömmer sig egentligen där uppe, långt långt bort och hur kommer det sig att vi söker svaren i den mystiska och oändliga natthimlen?


Innan vi går in på astrologin och dess historia, tänkte jag att vi först ska skilja på astronomi och astrologi. Ralph Waldo Emerson sa en gång att ”Astrology is astronomy brought down to Earth and applied towards the affairs of men”.


Astrologi och astronomi är båda begrepp och termer som är kopplade till universum med alla dess planeter och stjärnor, och en gång i tiden så var dessa två oskiljaktiga och betydde i grund och botten samma sak. Men från 1600-talet och framåt började de sakta men säkert skiljas åt och nu i vår moderna tid och västerländska samhälle är de två olika ting helt oberoende av varandra.


Innan teleskop och och andra tekniska föremål uppfanns för att hjälpa oss att kunna upptäcka planeter och stjärnor i fjärran, var vi människor tvungna att lita på det vi kunde se själva med våra fysiska ögon. Så den tidigaste astrologin och astronomin fokuserade på det som var synligt för blotta ögat, vilket framförallt var solen, månen och de fem planeterna Merkurius, Venus, Mars, Jupiter och Saturnus.


De flesta kulturerna förr i tiden kopplade ihop dessa sju himlakroppar med olika mäktiga härskare. I det antika Grekland var planeterna uppkallade efter gudar och ansågs inneha krafterna hos de gudar vars namn de bar. Från bland annat dessa mytomspunna beskrivningar fördes senare traditionen och filosofin vidare och utvecklades till vad vi idag kallar astrologi. Inom astrologin anses planeterna och stjärnorna tillsammans med de konstellationer som finns i zodiakens tecken kunna ge oss mer insikt och förståelse för, inte bara våra liv och personligheter, utan även vårat öde.


Astronomi däremot, är idag den vetenskapliga termer när det kommer till studerandet av planeter, stjärnor och allt däremellan och deras ursprung, förhållanden till varandra och deras framtida rörelser. Astrologi är studerandet av hur dessa objekt i universum påverkar, inte bara människan på individnivå, utan planeten jorden i sig och allt som hör därtill, på en mer djupgående nivå där tron på att allt i universum hör ihop är den underliggande råda tråden. Inom astrologin använder man sig utav matematiska uträkningar och komplexa diagram och specifik terminologi men trots detta så skuffas astrologin undan i kölvattnet av astronomin och anses vara en så kallad pseudovetenskap. Med tanke på att astrologi ofta kallas för "Alla vetenskapers moder" och dess centrala idéer är hämtade från uråldrig visdom och mystik blandat med hypoteser och matematiska uträkningar som går bortom all den fysiska logikens värld, är det dock ganska märkligt att detta uråldriga verktyg inte får den status den förtjänar.


Det är mycket som letar sig tillbaka till antikens Grekland och så även kosmologi, dagens astronomi, men även det mer andligt filosofiska astrologins lära. Trots sina intelligenta resonemang var de gamla grekerna faktiskt vidskepliga. Men det var babylonierna som metodiskt började tillämpa läran om astrologi och utvecklade zodiakens 12 tecken som sedan vandrade vidare till grekerna som formade dem till de vi idag talar om när det kommer till just horoskop. Just ordet astrologi kommer från det grekiska ordet för stjärna, "asteri".


Under Alexander den Store framgångar i Asien lärde sig grekiska forskare det uråldriga skriftsystemet kilskrift i vad som då var Syrien, Babylon och Persien och detta gjorde det möjligt för astrologin och dess lära att få fäste även i grekernas rike då de översattes och utvecklades. att övergå från kilskrift till grekiska.


Länge var astrologi och astronomi som sagt ett och likvärdigt med varandra. Genom att kartlägga och läsa av stjärnhimlen och säkerställa rytmen av de olika konstellationerna och solen och månens relation till de olika planeterna och stjärnorna kunde man även tyda och få fram prognoser för bland annat väderomställningar eller andra viktiga händelser som kunde påverka exempelvis skörd som för människorna på den tiden var avgörande för liv och död.

Horoskopisk astrologi dök till en början upp i det forna Egypten, men de tidigaste grekiska skrifterna som använder den babyloniska uppdelningen av zodiakens tolv tecken är daterade 190 år f.Kr. Den mest berömda skulpturen man funnit som är kopplad till zodiakens tecken så som vi känner till dem idag är en som är utgrävd i Hathor i Egypten, en skulptur med bilder av de zodiakiska tecknen Oxen och Vågen, daterade till från 50 år f.Kr.


Västerländsk horoskopisk astrologi utvecklades enormt av den grekiske matematikern, astrologen och rymdexperten To Le Mai Os, vars verk Tetra-biblos etablerade ramarna för den västerländska stilen av hur horoskop utformas. To Le Mai Os utformade detaljerat planeterna, husen och zodiakens till hur vi ser dem idag. Ptolemaios levde under det andra århundradet e.Kr., tre århundraden efter avslöjandet av precessionen av dagjämningarna av Hipp-archus omkring 130 f.Kr.


Genom tiderna har astrologer skapat enkla men moderna beskrivningar och egenskaper för de olika planeterna. Inom astrologin representerar varje planet nyckelaspekter av olika egenskaper hos oss människor och därför kan planeterna rörelser och förhållande till varandra skildras och speglas i våra mänskliga liv. Solen skildrar till exempel våran individuell självbild och hur vi betraktar oss själva. Månen skildrar ofta det underliggande och används används för att symbolisera kvinnor eller den feminina aspekten av alla situationer. Mars talar till inspiration och Saturnus är planeten för kontroll, till exempel. Sedan handlar det mycket om hur planeten står på himlen, hur den rör sig, hur den står i förhållande till andra planeter, och så vidare. Det är en hel vetenskap i sig och astrologi är ett ämne man kan studera livet ut och fortfarande inte vara helt fullärd.


Inom astrologi arbetar man kring tron om att positionerna för solen, månen och planeterna vid tidpunkten för en persons födelse har ett direkt inflytande på den personens karaktär. Dessa positioner tros påverka en persons livsöde, även om många astrologer anser att den fria viljan spelar en stor roll i varje individs liv. Genom att ha koll på sitt födelsehoroskop och med hjälp av astrologins verktyg kan man förutse större skiftningar i livet vilket gör att man får djupare kunskap och förbättrad vetskap i hur man gör bäst i olika situationer.


Astrologi kan användas som ett kraftfullt och roligt verktyg för att förstå oss själva, andra och världen omkring oss. Även om vi kan använda födelsehoroskopet som ett så kallat "fönster" till en individ eller händelse, bör man däremot inte tro att man antingen kan förutspå framtiden eller använda det som en ursäkt för vårt beteende. Precis som allt annat inom spirituella livsfilosofier bör astrologi användas som ett kompletterande verktyg till att kunna leva sitt bästa liv genom att se sig själv och andra ur olika vinklar och perspektiv.


När man första gången hör talas om astrologi är det ofta horoskop och de 12 olika stjärntecknena man i första hand tänker på. Dessa 12 stjärntecken är fiskarna, vattumannen, oxen, lejonet, kräftan, stenbocken, jungfrun, skorpionen, tvillingarna, väduren, skytten och vågen. När man pratar om sitt stjärntecken menar man egentligen sitt soltecken, vilket är solens position vid tidpunkten när man föddes. Det sägs att dessa 12 tecken har olika egenskaper och personligheter, men med lite eftertanke kan nog alla hålla med om att mänskligheten nog är lite mer komplex än så, för hade det bara funnits tolv olika typer utav människor här på jorden skulle saker och ting varit alldeles för enkla, eller hur?


Även om solens position i ens horoskop är viktig, finns det så mycket mer i astrologins värld när det kommer till en persons unika personlighet. Förutom solens tecken har varje person ett måntecken, Merkurius-tecken, Venus-tecken, Mars-tecken och så vidare. Dessutom faller var och en av planeterna och i särskilda hus, även här finns det tolv stycken i sitt unika födelsehoroskop. Detta kan man ta fram om man har exakt datum klockslag och plats där man föddes. Ens karaktär påverkas beroende på vilken tid på dygnet och var på jorden du föddes, och astrologer mäter dessa olika aspekter med matematiska uträkningar för att ta fram ditt unika födelsehoroskop.


En stjärnklar natthimmel har hjälpt människan i tusentals år med att hålla reda på årstider och räkning eller som vägvisare under dygnets mörkaste timmar och även som historieberättare om svunna tider, mäktiga gudar och omvälvande händelser. De gamla kulturerna runt om i världen använde sig alla utav astrologi på ett eller annat sätt i allt från sitt vardagliga liv till kalendrar och samhällets struktur, och det var inte bara solen och månen som hjälpte våra förfäder med att bevara den uråldriga visdom som vi tyvärr någonstans på vägen famlade bort i mörkret. Men på grund av det stora uppsving olika spirituella livsfilosofier fått de senaste åren är även astrologins verktyg någonting som börjat bli mer och mer accepterat även inom den moderna västerländska världen.


Och precis som det gamla ordspråket så kanske det är just så, Att det står skrivet i stjärnorna.


Vill du lära dig mer om Astrologi, kolla in Josefine Congui Workshop hos oss


42 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla