Aura & energifält

Med aura menar man den energi som en levande organism avger. Vi människor avger ett elektromagnetiskt fält på mycket låg nivå som många kan känna och vissa till och med kan se.


Auror har sitt ursprung i öst som mycket annat inom den spirituella livsfilosofin. Auror har skildrats i bland annat konst i århundraden - även inom exempelvis den religiösa kristna så som gloria kring. Huvudet på Jesus och Moder Maria. Beroende på kulturen visas auror ofta som levande färger eller vitt ljus runt kroppen. I hinduistika och buddhistiska traditioner sägs auran motsvara och flöda genom de sju primära chakrana.


Så alla varelser här på jorden avger alltså ett elektromagnetiskt fält, oavsett om man tror på eller kan se färgade auror eller inte, detta kallas även för vibrationsfält eller energifält. Du har säkert någon gång själv sett ett tunt ljus omge ett djur eller en människa, eller kanske ett träd eller en blomma? Annars brukar vi människor vara väldigt bra på att känna av andras energiskt. Tänk själv hur du alltid känner om någon står bakom dig, även om de inte fysiskt rör vid dig. Det är personens energifält, eller aura, som du känner.


De olika färgerna som en aura skiftar i kan ge oss insikt i både vårt emotionella och andliga välbefinnande.


För många av oss kan det vara svårt att se auror med blotta ögat, men vi kan däremot ofta känna det energifält som omger antingen en person, ett djur eller till och md en växt, blomma, träd eller liknande. Du kan säkert redan nu tänka på hur vissa människor utstrålar en varm och vänlig energi, eller tvärtom, att man direkt kan känna av negativ energi så fort vissa kommer in i ett rum. Detta är människors energifält, eller auror, vi känner av.


Precis som det sägs att vi har sju primära chakran så har även våra auror sju olika lager, och var och en av dessa representerar någonting, precis som med chakrana. När du ser detta framför dig, kan du tänka som om det skulle se ut som en lök, med fler olika lager, med din fysiska kropp i mitten.


Så det första lagret är din fysiska aura, det lagret närmast din hud, som representerar vår fysiska hälsa. Det är lagret närmast din hud.


Nästa lager är den känslomässiga auran som motsvarar dina känslor. Detta lager ändrar färg beroende på ditt humör och kan se dassig eller till och med fläckig ut om dina känslor om du till exempel inte mår bra.


Det tredje lagret är den mentala auran och den står för våra tankar, vår logik, och hur vi resonerar.


Sedan kommer det fjärde auralagret vilket är astralkroppen. Det här auralagret står för din andliga hälsa men det är även här du lagrar din förmåga för kärlek och att kunna älska både dig själv och andra.


Sedan har vi den eteriska auran och det är här du hittar dina inre förmågor. Att ha ett starkt eterlager kan även hjälpa dig att få kontakt med andra människor som vibrerar på samma våglängd som du genom att connecta via energin eller sinnet.


Det sjätte lagret kallas för den himmelska auran och det är här dina drömmar och din intuition lagras. Det är också upplysningens auralager, så den som har en stark energi här är ofta mycket kreativ.


Och sist men inte minst har vi det kausala auralagret. Det hjälper till att harmonisera och balansera upp alla andra lager och det är här du i första hand får vägledning från den renaste energin, till det som är källan till allt.


Så, precis som jag nämnde innan, så skiftar auran precis som våra chakran i olika färger och färgerna i din aura motsvarar de olika chakrana - det vill säga rotchakrat, sakralchakrat, solar plexus, hjärtchakrat, halschakrat, tredje öga toch kronchakrat. Din aura är sammankopplad med alla dina chakran och består som sagt även av sju lager, precis lika många som de primära chakrana.


Att veta vilka färger som motsvarar vilket chakra kan hjälpa dig att tolka hur du och ditt sinne, kropp och själ mår och i vilket skick din aura och ditt energifält är.


Färgen röd står ju för rotchakrat och din bas, dina grundläggande frågor som till exempel vem du är, ditt hem, karriär, manifesterande krafter, sexuell energi och dina värderingar. Om din aura innehåller rött betyder det i stora drag att du är grundad och stabil i dig själv.


Färgen orange är associerad med ditt sakralchakra, som står för den emotionella kroppens energi, kreativitet, förmågan att nå ut till andra i relationer och även sexuell energi och passion.” Om din aura innehåller oranget, betyder det att du bland annat är självständig och kreativ.


Färgen gult kommer från solar plexus och detta chakra står din personlighet, inre kraft och styrka, identitet och även dina känslor, och definierar vem du är, både för dig själv men även ut mot omvärlden. Har du gult i din aura kan det betyda att du står stark i dig själv, är nyfiken och optimistisk.


Färgerna grönt och rosa är kopplat till ditt hjärtchakra och detta chakra står ju framförallt för kärlek - både kärlek till andra men även till dig själv. Hjärtchakrat handlar om medkänsla, empati och förlåtelse, men är även kopplat till vårt gudomliga sinne och vår intuition. Har du grönt och rosa i din aura är du en varm, snäll, medkännande och kärleksfull person.


Blått är ditt halschakras färg och ditt uttrycksmedel, att vara du, att säga vad du behöver och kommunicera till dig själv och andra, att våga tala sin sanning och göra sin röst hörd. Har du blått i din aura betyder det att du inte är rädd för att säga vad du tycker men även att du är både intuitiv och empatisk.


Färgerna lila och violett är kopplade till ditt tredje öga och här ligger din vision om allt du vill skapa och är även platsen där din intuition bor. Har du mycket lila och violett i din aura är du andligt lagd och har kontakt med universum och kanske till och med andra världar. Du är intuitiv och kan se det som inte syns med blotta ögat.


Har du färgen vit i din aura är du uppkopplad till allt som är, ditt högre medvetande och den renaste källan, då vit är det som symboliserar kronchakrat och kanalen uppåt.


Om din aura är dassig och innehåller svarta fläckar är det ett tecken på att du håller fast vid negativa tankar och känslor som blockerar flödet av energi genom dina chakran. Därför är det viktigt att vara medveten om sin egen energi och stå stark i sig själv.


Auror kan faktiskt fotograferas. Så långt tillbaka som till 1930-talet har man utvecklat denna teknik, det var i slutet av 30-talet som en ryske elektronikingenjör upptäckte att föremål som utsattes för högfrekvent spänning och var placerade på fotografisk film kunde avbilda ljusfenomen. Ingenjören förstod att det var människans elektromagnetiska fält, eller aura, som avbildades på filmen. Han utvecklade metoden och presenterade den för allmänheten på 50-talet. Allteftersom intresset för detta har ökat har även tekniken utvecklats, och när man idag gör en aurafotografering placerar man ofta en eller två händer på en elektriskt laddad metallplatta och den speciella kameran kan sedan upptäcka det elektromagnetiska fältet och avbildar auran som ett färgstarkt, disigt ljus som omger kroppen.

En persons aurafärger förändras med tiden, ibland från dag till dag beroende på hur man mår. Förändringar i din energi återspeglas i din aura, så dina aurafärger förblir inte desamma under hela ditt liv, dock har man ofta en dominant färg som symboliserar den man är i sin kärna, även om andra färger kommer och går.


Vill man balansera upp sina chakran och stärka sin aura eller rena den från stagnerad energi och få ett mer harmoniserat energifält finns det en mängd olika tillvägagångssätt. Antingen genom meditation, frekvense- och ljudterapi, skogsbad eller isbad, rening med rökelse som salvia eller Palo Santo och healing.


Om du vill öva på att kunna se auror kan du börja med dig själv framför en spegel. Gnugga händerna mot varandra för att skapa friktion och sedan långsamt flytta isär dem och ihop igen för att se om några färger börjar dyka upp. Att meditera till frekvenser och vara ute i naturen utan störningsmoment som mobil eller stadens brus kan också hjälpa till att träna upp sinnet till att börja se energifält och färger hos människor, djur och växter.


899 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla