Ayurveda

Ayurveda är en utav de mest kända formerna när det kommer till alternativ medicin, men den är så mycket mer än bara det. Ayurveda är ett system för helhetsläkning och en tradition som är över fem tusen år gammal. Den ayurvediska hälsotraditionen hjälper oss att se på världen runtomkring oss och även oss själva som en helhet, där man väver in de fem elementen i vad som kallas doshas - av vata, pitta och kapha.


Enligt Ayurveda är alla födda med en blandning av dessa tre doshas. Att hitta vilken din primära dosha är det första steget mot att finna vägen till ditt optimala tillstånd av balanserad och naturlig hälsa.


Vad är Ayurveda?


Namnet "Ayurveda" härrör från två ord på det heliga hindustiska språket sanskrit, där "ayuh" betyder "liv" eller "livslängd" och "veda" betyder "vetenskap" eller "helig kunskap." Man kan alltså säga att Ayurveda betyder ”vetenskapen om ett långt liv” eller "den heliga kunskapen om livet."


I grunden är Ayurveda en holistisk tradition där man ser till helheten när det kommer till hälsa och hur allting hör samman, det är ett sätt att leva som kan hjälpa människor på individnivå hur man på bästa sätt kan skapa sig ett långt och friskt liv. Ayurveda hjälper oss därför inte bara med vår fysiska hälsa utan även med att synkronisera med vår sannaste inre natur, hedra och utveckla våra styrkor, arbeta med de utmaningar vi möter, förebygga sådant som kan stjälpa oss, och hjälper oss att behålla balansen när vi vacklar.


Med andra ord handlar Ayurveda inte bara om att bli rekommenderad naturläkemedel eller stärkande örter för att luta sig tillbaka i väntan på att bli frisk, utan mer om ett sätt att forma livet utefter ett holistiskt synsätt och aktivt arbeta för en sund och hälsofrämjande livsstil.

För att väva in det Ayurvediska synsättet i ens helhetstänk får man först göra sig bekant med de olika elemten och de unika kombinationer de skapar tillsammans som kallas doshas, som vi snart ska prata mer om. Men först tänkte jag berätta lite kort om Ayurvedans historia.


Utövandet av Ayurveda som medicin och läkekonst antas gå tillbaka till över fem tusen år, under den vediska perioden i det antika Indien. De tidigast kända referenserna till Ayurveda och dess systervetenskap, Yoga, förekommer i de heliga och vetenskapliga texterna från den tiden som kallas för ”Vedorna”.


Ayurveda användes flitigt under en lång period när de vediska texterna lärdes ut och delades, men senare följde en nästan tusenårig kamp efter Indiens politiska svårigheter med olika invaderande länder, framför allt det brittiska imperiet.


Trots detta höll de som utövade Ayurveda sig i utkanten av samhället och bevarade traditionen och höll den vid liv tills Indien fick självständighet 1947. Ayurveda återuppstod sedan som ett stort hälso- och sjukvårdssystem som används i Indien än idag tillsammans med och som ett accepterat komplement till modern medicin och sjukvård.


Under New Age-rörelsen på 1980-talet började Ayurveda ta sig västerut med hjälp av den ökande populariteten för yoga och östlig spiritualism i de västerländska länderna.


Tack vare respekterade läkare inom naturmedicin så som Dr. Vasant Lad, Deepak Chopra och David Frawley, har Ayurveda blivit accepterat i västvärlden och bland många som söker sig till en helhetssyn när det kommer till hälsa och mer naturlig läkning.


På Sanskrit heter hälsa ”svastha” och är ett tillstånd där sinne, kropp och själ interagerar harmoniskt för att uppleva en känsla av total balans och harmoni med det som är ens sanna jag. Att uppnå detta kan verka som ett ouppnåeligt mål, men Ayurvedan kan faktiskt hjälpa oss att uppnå detta tillstånd genom att ge oss olika verktyg och hjälpmedel med hur vi ska se på oss själva, våra kroppar och vår hälsa på många olika plan.


Innan man lär sig hur Ayurveda kan hjälpa en måste man först lära sig att se sig själv ur ett ayurvediskt perspektiv. Det första steget är att förstå hur Ayurvedisk tradition ser på universum som helhet och därmed även lägger grunden för oss som människor.


Dessa Ayurveda-principer är grundläggande verktyg för:

Att tolka naturlagarna

Identifiera olika hälsotillstånd eller obalanser

Kartlägga vägen mot förbättrat välbefinnande

När man studerar dessa grundprinciper hjälper det en att förstå vad som gör Ayurveda till en så tidlös konst och vetenskap när det kommer till hälsa och livsstil överlag.

Ayurveda går efter fem element som naturens grundläggande byggstenar och de är:


Jord

Vatten

Eld

Luft

Och rymd


Varje människa innehåller alla fem av dessa element, med vissa mer dominerande än andra.

Ayurveda går även efter så kallade gunas, tjugo kvaliteter (gunas) som sätts upp i motsatser till varandra. Dessa egenskaper är:


Tungt och lätt

Långsam och snabb

Kallt och varmt

Oljigt och torr

Slät och Grov

Fast och flytande

Mjuk och hård

Stabil och rörlig

Hårt och subtilt

Diffust och klart


Gunorna är viktiga för att förstå den ayurvediska principen som går ut på att balansera upp dessa motsatser.


Ett enkelt exempel är en person som är frusen i sig själv, som har svårt för kyla, mår sämre i ett kallt klimat, vinter och så vidare, denna person behöver motsatsen – det vill säga värme, och då balanserar man upp det med t ex varma drycker, varma kläder, ett varmt bad, osv, för att väga upp mot kylan. Ungefär så fast mer djupgående.