Ayurveda

Ayurveda är en utav de mest kända formerna när det kommer till alternativ medicin, men den är så mycket mer än bara det. Ayurveda är ett system för helhetsläkning och en tradition som är över fem tusen år gammal. Den ayurvediska hälsotraditionen hjälper oss att se på världen runtomkring oss och även oss själva som en helhet, där man väver in de fem elementen i vad som kallas doshas - av vata, pitta och kapha.


Enligt Ayurveda är alla födda med en blandning av dessa tre doshas. Att hitta vilken din primära dosha är det första steget mot att finna vägen till ditt optimala tillstånd av balanserad och naturlig hälsa.


Vad är Ayurveda?


Namnet "Ayurveda" härrör från två ord på det heliga hindustiska språket sanskrit, där "ayuh" betyder "liv" eller "livslängd" och "veda" betyder "vetenskap" eller "helig kunskap." Man kan alltså säga att Ayurveda betyder ”vetenskapen om ett långt liv” eller "den heliga kunskapen om livet."


I grunden är Ayurveda en holistisk tradition där man ser till helheten när det kommer till hälsa och hur allting hör samman, det är ett sätt att leva som kan hjälpa människor på individnivå hur man på bästa sätt kan skapa sig ett långt och friskt liv. Ayurveda hjälper oss därför inte bara med vår fysiska hälsa utan även med att synkronisera med vår sannaste inre natur, hedra och utveckla våra styrkor, arbeta med de utmaningar vi möter, förebygga sådant som kan stjälpa oss, och hjälper oss att behålla balansen när vi vacklar.


Med andra ord handlar Ayurveda inte bara om att bli rekommenderad naturläkemedel eller stärkande örter för att luta sig tillbaka i väntan på att bli frisk, utan mer om ett sätt att forma livet utefter ett holistiskt synsätt och aktivt arbeta för en sund och hälsofrämjande livsstil.

För att väva in det Ayurvediska synsättet i ens helhetstänk får man först göra sig bekant med de olika elemten och de unika kombinationer de skapar tillsammans som kallas doshas, som vi snart ska prata mer om. Men först tänkte jag berätta lite kort om Ayurvedans historia.


Utövandet av Ayurveda som medicin och läkekonst antas gå tillbaka till över fem tusen år, under den vediska perioden i det antika Indien. De tidigast kända referenserna till Ayurveda och dess systervetenskap, Yoga, förekommer i de heliga och vetenskapliga texterna från den tiden som kallas för ”Vedorna”.


Ayurveda användes flitigt under en lång period när de vediska texterna lärdes ut och delades, men senare följde en nästan tusenårig kamp efter Indiens politiska svårigheter med olika invaderande länder, framför allt det brittiska imperiet.


Trots detta höll de som utövade Ayurveda sig i utkanten av samhället och bevarade traditionen och höll den vid liv tills Indien fick självständighet 1947. Ayurveda återuppstod sedan som ett stort hälso- och sjukvårdssystem som används i Indien än idag tillsammans med och som ett accepterat komplement till modern medicin och sjukvård.


Under New Age-rörelsen på 1980-talet började Ayurveda ta sig västerut med hjälp av den ökande populariteten för yoga och östlig spiritualism i de västerländska länderna.


Tack vare respekterade läkare inom naturmedicin så som Dr. Vasant Lad, Deepak Chopra och David Frawley, har Ayurveda blivit accepterat i västvärlden och bland många som söker sig till en helhetssyn när det kommer till hälsa och mer naturlig läkning.


På Sanskrit heter hälsa ”svastha” och är ett tillstånd där sinne, kropp och själ interagerar harmoniskt för att uppleva en känsla av total balans och harmoni med det som är ens sanna jag. Att uppnå detta kan verka som ett ouppnåeligt mål, men Ayurvedan kan faktiskt hjälpa oss att uppnå detta tillstånd genom att ge oss olika verktyg och hjälpmedel med hur vi ska se på oss själva, våra kroppar och vår hälsa på många olika plan.


Innan man lär sig hur Ayurveda kan hjälpa en måste man först lära sig att se sig själv ur ett ayurvediskt perspektiv. Det första steget är att förstå hur Ayurvedisk tradition ser på universum som helhet och därmed även lägger grunden för oss som människor.


Dessa Ayurveda-principer är grundläggande verktyg för:

Att tolka naturlagarna

Identifiera olika hälsotillstånd eller obalanser

Kartlägga vägen mot förbättrat välbefinnande

När man studerar dessa grundprinciper hjälper det en att förstå vad som gör Ayurveda till en så tidlös konst och vetenskap när det kommer till hälsa och livsstil överlag.

Ayurveda går efter fem element som naturens grundläggande byggstenar och de är:


Jord

Vatten

Eld

Luft

Och rymd


Varje människa innehåller alla fem av dessa element, med vissa mer dominerande än andra.

Ayurveda går även efter så kallade gunas, tjugo kvaliteter (gunas) som sätts upp i motsatser till varandra. Dessa egenskaper är:


Tungt och lätt

Långsam och snabb

Kallt och varmt

Oljigt och torr

Slät och Grov

Fast och flytande

Mjuk och hård

Stabil och rörlig

Hårt och subtilt

Diffust och klart


Gunorna är viktiga för att förstå den ayurvediska principen som går ut på att balansera upp dessa motsatser.


Ett enkelt exempel är en person som är frusen i sig själv, som har svårt för kyla, mår sämre i ett kallt klimat, vinter och så vidare, denna person behöver motsatsen – det vill säga värme, och då balanserar man upp det med t ex varma drycker, varma kläder, ett varmt bad, osv, för att väga upp mot kylan. Ungefär så fast mer djupgående.


Sedan finns det de tre doshorna, de tre ayurvediska kroppstyperna kan man säga. Du har säkert hört dem förut, de är vata, pitta och kapha. Dessa doshor kan man även finna i olika årstider, klimat, landskap, aktiviteter, växter och djur, och så vidare.


Var och en av doshorna skapar en kombination av elementen vilket ger en energisk naturkraft. Alla tre doshas finns i oss alla och överallt runtomkring oss, men förhållandet mellan dem varierar mycket från person till person, och man har ofta en eller två doshor som är mer framträdande i sig.


Så vilka är då de olika doshorna? Jo:


Först har vi Pitta.


Pitta är energin från eld och vatten, matsmältning och transformation.


Pitta i kroppen ser man i form av: aptit, matsmältning, absorption, assimilering, intelligens, karisma, mod och ambition.


Pittas egenskaper är eld + vatten. varmt, skarpt, lätt, flytande, spridande, oljigt


Sen har vi Kapha


Kapha är energi från vatten och jord, struktur och sammanhållning, jordning och stabilitet.

Kapha i kroppen ser man i form av: näring, tillväxt, regenerering, vätskebalans, fettreglering, styrka, uthållighet, minne och vår förmåga att känna medkänsla och tillfredsställelse.

Kaphas egenskaper är jord + vatten. tung, långsam, sval, fet, slät, tät, mjuk, stabil, grov, grumlig (klibbig)


Och så har vi Vata


Vata är energi från luft och rymd, rörelse och impuls, kreativitet och anslutning.

Vata i kroppen ser man i form av: andning, hjärtats pulsering, muskelrörelser i allmänhet, nervimpulser, sensorisk uppfattning, kommunikation och vår förmåga att uppleva flexibilitet, glädje och expansivt medvetande.


Egenskaper är rymd + luft, torr, lätt, kall, grov, subtil, mobil, klar.


Var och en av oss har en kombination av dessa tre doshor i våra kroppar. Det finns en kombination av doshor vi är födda med som är vår ayurvedisk kroppstyp eller ”prakriti” på sanskrit.


Så de olika gunorna och doshorna finner man i allt från vår omgivning, vädret, klimat, till våra kroppar, våra personligheter, till mat och kost, fysisk aktivitet, och så vidare.


Vi har också ett balansläge (vikriti) som representerar doshorna som är förhöjda i vår kropp vid olika tidpunkter. Om doshorna hamnar i obalans bortom hälsosamma gränser (de som bestäms av ens ayurvediska kroppstyp) kan de orsaka en försämring i vår hälsa.


Att känna till både sin ayurvediska kroppstyp och sitt nuvarande balansläge är viktigt om man vill må bra inifrån och ut. Den ayurvediska kunskapen hjälper en med allt från hur man bör träna, till vad man bör äta och hur man bäst kan leva sitt liv för att bibehålla god hälsa.

Ens ayurvediska kroppstyp föds man med och förblir konstant under hela ens livstid. Det representerar ens naturliga jämviktstillstånd och är ens alldeles egna karta för hur man ska må så bra som möjligt.


Ens individuella kombination av vata, pitta och kapha påverkar ens fysiologi, vad man gillar och inte gillar, ens tendenser och vanor, ens mentala och känslomässiga karaktär och sårbarheter när det kommer till obalans och sjukdom. Därför kan det verkligen vara upplysande att ta reda på vilken dosha just du är.


Kärnan i det ayurvediska tillvägagångssättet för optimal hälsa och ökat välmående är tanken att liknande ökar och motsatser balanserar.


Att integrera Ayurveda i ens liv kan ge stor insikt i hur allt hänger ihop och hur man själv är den som faktiskt har makten över sitt liv och sin hälsa, och därmed även är den som skapar de bästa förutsättningarna för ens sinne, kropp och själ.


Ayurveda används för att behandla orsaken i motsats till symptomet. Det anses därför vara mer förebyggande än många andra former av behandlingar. Ayurveda kan hjälpa dig i hur du bäst stöttar ditt immunförsvar och minimerar stress som ofta leder till obalanser och sjukdomar, och därmed kommer till roten av problemet.


Ayurvedan har även många kopplingar till läkande örter och naturlig växtbaserad medicin som kan vara ett bra komplement för både kroppen och sinnet, men även många metoder som kan hjälpa till att förbättra sömnen som innefattar att hitta naturliga energikällor och vanor som gör att du får den vila och sömn du behöver.


Att lära sig om ayurveda kan vara ett bra sätt att strukturera upp ens dagliga rutiner och även stor påverkan är det kommer till kosten. Väver man in ayurvedan i sin matlagning och går efter doshornas principer hittar man oftast väldigt bra grunder i vad man behöver få i sig för att må bra.


För att ta reda på vilken dosha du är och hur du kan förbättra din hälsa och din livskvalitet med hjälp av Ayurveda kan du ta kontakt med en ayurvedisk hälsorådgivare som hjälper dig med både konsultation och uppföljning. Bor du i Bohuslän med omnejd finns bland annat ayurvedisk hälsorådgivning i samband med bioresonans på Holistic Hälsocenter i Uddevalla.