Chakrasystemet

Inom bland annat yoga, healing och meditation har du säkerligen många gånger hört talas om chakran eller chakrasystemet, men vad är egentligen detta?


Jo, ordet ”chakra” betyder enkelt översatt hjul eller roterande skiva på det indiska och heliga språket sanskrit och har sitt fotfäste i både hinduismen och buddhismen. De olika chakrana representerar olika energicentran i din kropp, och de så kallade hjulen eller roterande skivorna är energiflödet som strömmar genom både din fysiska men också subtila energikropp. De första skrifterna som man sägs ha hittat om chakrasystemet är daterade tillbaka till cirka 1000 f.Kr men kunskapen om människans subtila energisystem tros ha en mycket äldre och djupare källa än så, men det tar vi i ett annat avsnitt.


Begreppen chakran och energicentrum är numera även grundläggande inom de ayurvediska begreppen prana och den kinesiska praktiken ”qi” samt inom Yoga, Reiki, kristallhealing och annan energiterapi.


Chakran betecknar platser på kroppen där fysisk och psykisk energi möts, eller där essensen, energin bakom allting, får ett mänskligt, personligt uttryck. Livets energi finns i oss alla, som omger oss och som flödar, lyser och lever genom oss, bryts likt ett prisma i regnbågens alla färger. Så "bryts" eller strålar livet genom oss och beroende på hur vi "ser ut" inuti kommer de olika färgerna eller kvalitéerna ut på olika sätt. Det är även därför de olika chakrorna symboliseras av olika färger.


Det sägs att vi har sju primära chakran som börjar vid roten eller basen av ryggraden och sträcker sig till huvudet, och det finns även 21 mindre chakran, och det talas även om så många som 114 stycken, men det är ofta de sju primära det vanligtvis talas om inom bland annat yoga och healing.


Chakras kallas även ibland energicentrum i kroppen. Varje chakra liknar ett färgat snurrande hjul och varje chakra roterar i olika hastigheter och vibrerar i olika frekvenser.


Ett chakra är osynliga för blotta ögat men många som är verksamma inom energimedicin och arbetar med det dagligen kan ofta förnimma både färger och vibration från de olika chakrana, och chakrasystemet kopplar samman vårt fysiska och andliga jag. Var och en av de sju chakrana är även direkt bundet till ett specifikt område och nervcentrum i kroppen.


Våra chakran absorberar och filtrerar energin som vi avger genom våra tankar och handlingar såväl som genom tankarna och handlingarna hos alla de som vi kommer i kontakt med. När ett chakra är ur balans som ett resultat av negativ energi som strömmar genom det, börjar det snurra för långsamt eller för fort. När ett chakra inte är balanserat kan det påverka den fysiska regionen i kroppen och även påverka specifika aspekter av våra andliga och känslomässiga jag.


Vi lever alltid i hela vårt chakrasystem – och att vara i balans är en fråga om hur energin är fördelad. Enkelt uttryckt så kan man säga att våra chakran förser resten av kroppen med energi. Man kan stärka sina chakran på olika sätt och använda sig av exempelvis kristaller, eteriska oljor, kryddor, örter, mat, färger, kreativitet, naturen och meditation.


Varje chakra är en symbol för ett livsområde och när man mediterar över sina chakran aktiverar man även över det livsområde som chakrat symboliserar, och på så sätt kan man får mer harmoni, visdom och energi i sitt liv. Det viktigaste när det kommer till chakrasystemet är att bli medveten om helheten och se på sitt liv, sina vanor, sitt agerande, sin energi och sin omgivning som ett enda stort energiflöde, där man själv är mästaren över vart denna energi ska riktas och därmed även flöda.


För att fungera optimalt bör dina chakran vara balanserade och skapa ett jämnt flöde av energi genom kroppen. Upplever du olika typer utav negativa känslor, sjukdomar, mental stress, själslig utmattning, eller andra svårigheter i ditt liv eller i din hälsa kan ett eller flera utav dina chakran vara ur balans eller blockerade, vilket rubbar flödet överlag. Om ett chakra är ur balans eller blockerat upplever man ofta fysiska eller känslomässiga symptom relaterade till ett visst chakra.


Obalanser och begränsningar i våra liv brukar visa sig i våra chakran. Genom att känna in energin så får man information om vart de sitter. Energin har då inte ett fritt flöde och man kan uppfatta den som trög, långsam eller nästan obefintlig.


Negativa händelser i livet gör att vi stänger igen våra chakran för att skydda oss. Detta händer ofta när vi har dålig erfarenhet av kärlek, känner otrygghet, vid rädslor eller när vi är sjuka. Vi hindrar då det fria flödet och vår livskraft och livsenergi att flöda i våra kroppar vilket leder till att vi hamnar i obalans.


Man kan även få positiv information via våra chakran. Man kan känna vilka chakran som är mest aktiva och har mest energi och kraft. Det är inom de områdena som det just nu sker utveckling och där vi är som starkast.


Så vilka är då de sju primära chakrana och vad symboliserar de och vad är de kopplade till?

Kronchakrat är placerad på fontanellen på hjässan och är violett i färgen. Kronchakrat tillhör vår spirituella sida och hjälper oss med ökat medvetande och en djupare förståelse för det andliga. Kronchakrat hjälper oss att se bortom vår fysiska kropp och materiella värld och att finna en högre mening med livet. Kronchakrat står för universell identitet och självkännedom och att vi alla är en del av någonting större. Det representerar enhet, sanning, andlighet och kunskap. Detta chakra handlar om självförverkligande och fokuserar på att söka visdom, glädje och förståelse. Det strålar ut en energi som symboliserar fred, tro, förtroende och tacksamhet för våra liv och är ingången till livsenergin prana som strömmar ner i vår kropp och ger ljus och kraft till våra andra chakran. Om du har ett överaktivt kronchakra kan du märka av överdrivet tänkande, förvirring och dissociation och även på ett negativt sätt bli beroende av det andliga. Har du obalans i kronchakrat kan det leda till inlärningssvårigheter, andlig skepsis, materialism och även ge en känsla av obetydlighet och apati och svårigheter att visualisera och se framåt. Kronchakrat är kopplat till hypofysen och kan även orsaka störningar i centrala nervsystemet, koncentrationssvårigheter eller huvudvärk, ljuskänslighet och kronisk trötthet. Genom exempelvis fasta, detox, meditation, skogsbad, avslappnings- och andningsövningar och yoga tillsammans med eteriska oljor och rökelse kan man aktivera och balansera kronchakrat. Kristaller som tillhör kronchakrat är bland annat ametist, selenit, bergskristall och månsten.


Pannchakrat eller tredje ögat är placerat mitt i pannan strax ovanför ögonbrynen och är indigo till färgen. Tredje ögat symboliserar tankens kraft, medvetande, intuition, klärvoajans, kreativitet och visdom och är en energiförbindelse till vår fysiska kropp. Detta chakra är kopplat till tallkottkörteln, hjärnan, neurologiska systemet, hypofysen, näsan, öronen och ögonen. Har man ett obalanserat tredje öga kan man ha svårt för att disciplin, sanning och att se till svaren inom sig själv och hita rätt riktning i livet. Man kan även vara känslig för plötsliga och höga ljud samt ha problem med huvudvärk, öron- och synproblem eller bihåleproblem, sömnproblem och balanssvårigheter. Har man ett balanserat tredje öga är man ofta känslomässigt intelligent, resonerar intuitivt och litar till sin inre visdom och uppfattas som lugn och harmonisk, man kan även vara klärvoajant och jobba mycket med sin inre andlighet och högre medvetande samt ha tydliga och innehållsrika drömmar nattetid. Har du ett överaktivt tredje öga kan du drabbas av syner, hallucinationer, mardrömmar och ha svårt att ”stänga dörren” till den andliga världen. För att balansera upp detta chakra kan man ta sig tiden till att utvärdera sina medvetna och omedvetna handlingar och insikter, vara kreativ genom sång, dans, musik, konst, mm. Man bör även äta kost rik på antioxidanter som ökar serotoninet i kroppen vilket hjälper till att lindra exempelvis stress och inflammation rå naturlig kakao samt mandlar. Kristaller som är kopplade till detta chakra är bland annat ametist, fluorit, svart obsidian, angelit och amazonit.


Halschakrat är placerat på struphuvudet och har klarblått som färg. Halschakrat symboliserar kommunikation, inre vägledning, kreativitet, självauktoritet och vår högre krafts vilja och påverkar starkt vår förmåga att effektivt kommunicera våra tankar, åsikter, önskningar och känslor. Lika viktigt är vår förmåga att höra, lyssna och förstå andra människor Halschakrat påverkar inte bara vad vi hör och säger genom verbal kommunikation, utan påverkar också kroppsspråk och skriftlig kommunikation. Halschakrat är kopplat till hals, sköldkörtel, matstrupe, luftrör, nacke, mun, käke och tänder. Har man ett obalanserat halschakra kan man ha problem med kommunikation, oärlighet, missförstånd och rädsla för att förlora kontroll och auktoritet över sig själv och sitt liv samt ha svårigheter med att stå upp för sig själv och sätta gränser. Människor som pratar i mun på andra samt är högljudda och har svårt att lyssna på sina medmänniskor och avbryter, överdriver eller ljuger har ofta ett blockerat och obalanserat halschakra. Man kan även ha fysiska problem med hals, röst, nacke, käke och tänder. För att balansera upp halschakrat kan man äta mycket blå mat, exempelvis blåbär, björnbär och mat med fibrer, antioxidanter och vitaminer i sig. Tänk helande och lugnande mat och vätskor som kokosnötvatten, örtte, rå honung och citron som är bra för halsen. Frukt som växer på träd som äpplen, päron och plommon är också kända för att vara utmärkta för att läka detta chakra. Kristaller som tillhör detta chakra är ofta lapis lazuli, turkos, akvamarin, amazonit, sodalit och angelit.


Hjärtchakrat är placerat mitt på bröstkorgen är grön till färgen, och själva kärnan i chakrasystemet, och även det största – om detta chakra är stort och välmående hjälper det till att balansera upp de andra. Hjärtchakrat symboliserar balans, harmoni och kärlek och står för relationer, gemenskap och känslor. Har man ett blockerat eller obalanserat hjärtchakra kan man ha svårt att känna kärlek, glädje och harmoni i livet samt lida av aggressionsproblem, svartsjuka, avundsjuka, känslostormar, dåligt självförtroende och brist på empati för andra människor. Man kan känna sig värdelös och oälskad och lida av depression, nedstämdhet och ångest samt klamra sig fast vid destruktiva förhållanden och relationer eller isolera sig och känna sig ensam. Har man ett balanserat hjärtchakra älskar man sig själv och andra runtomkring en, känner närhet och trygghet till familj och vänner, är empatisk och omhändertagande, harmonisk och varm i sin natur. Man är accepterande, förstående och förlåtande. För att balansera och öppna upp sitt hjärtchakra bör man omge sig av en trygg och harmonisk miljö samt människor som man tycker mycket om och som ger en ömsesidig kärlek och respekt. Man kan börja arbeta med sin självbild och lära sig att älska den man är och förlåta de som gjort en illa och försöka gå vidare från sorg och vemod och göra saker som genererar lycka och glädje. Hjärtchakrat är kopplat till hjärta, lungor, axlar, händer oc