Fred och inre frid

Tanken föregår alltid känslan

Våra känslor dominerar ofta vårt beteende

Orostankar och tvivelstankar skapar rädslokänslor allt i ditt sinne

När det förstärks skapas ångestkänslor i människors liv på det personliga planet - och krig och våld på det globala planet.

Genom att tillräckligt många människor blir medvetna om att du kan styra dina känslor genom att välja andra tankar och aktivt gör det, kan slutresultatet bli inre frid på det personliga planet ( frid i dina relationer ) och fred på det globala planet.

Tänk frid och tänk fred.

Med arga tankar skapar man arga och aggressiva känslor vilket leder till arga människor. Tänk istället att du ser alla människor leva i glädje och harmoni.

Tänk tankar som signalerar känslor av välbefinnande och kärlek.

Tänk tankar som signalerar känsla av förlåtelse och skicka tankar av tacksamhet.

INRE FRID GER FRED


61 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla