Hälsonätverket - Företag och rådgivare som tillsammans bygger broar till bättre hälsa

Att ohälsa finns i samhället det vet vi. Det blev ännu mer ohälsa när pandemin blåste in som en stormvind över vår värld. Sjukvården fungerar utmärkt vid akuta fall men inte vid icke akuta fall. Fokus sätts på att mildra symptom med olika läkemedel istället för att utreda symptomen och hitta orsakerna till dem. Vi vill ge människor ytterligare möjligheter för att förbättra sin hälsa, ur ett helhetsperspektiv och genom alternativ/ komplementär vård vilket vi vill ska bli en naturlig del i samhället. Det finns massor av företag och personer som arbetar för att hjälpa människor för att må bättre både fysiskt och psykiskt. Därför är du viktig!


Att hamna i ohälsa är enormt utmanande, framförallt om sjukvården inte ger den vård man har behov av. Det viktigaste för människor är att ha god hälsa och då krävs andra möjligheter än enbart sjukvård. Arbetsverktyget för att lyckas är hälsonätverket. Låt oss tillsammans ge människor möjlighet till god hälsa som på sikt även kan främja god folkhälsa.


Gå med du också!


NOVA Health Support – en ideell och medlemstödjande förening som har visionen att bli den största plattformen för alternativ/komplementär vård i Sverige och på sikt globalt

Hälsofjärilen, vår logotype, flyger över vår värld och symboliserar god hälsa och folkhälsa.


Kontakta oss för en onlinepresentation

kontakt@novahealthsupport.se


Med Vänlig hälsning Charlotte Harming och Martin Nilsson


9 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla