Helande ljud & frekvenser

Att ljud har en djupgående effekt på människokroppen och sinnet vet vi nog alla vid det här laget. Detta har varit känt sedan många århundraden tillbaka och forskats i under lång tid. Ända sedan begynnelsen har människan varit intresserad av att skapa ljud och musik med hjälp av verktyg, instrument och sång, och det har även varit ett sätt för oss att mötas i gemenskap och glädje eller sorg, för ljud behöver inget språk, ljud bara är.


Och oavsett vart i världen man än kommer ifrån så kan vi säkerligen alla vara överens om att ljud och musik får oss att uppleva hela vårt känslospektrum, och hjälper oss att resa genom tid och rum. Men visste du att ljud och frekvenser även faktiskt kan hjälpa till att läka oss, inifrån och ut?


Vissa ljudfrekvenser hjälper nämligen till med att ändra våra hjärnvågor, som i sin tur hjälper till att främja kroppens läkning. Ljudfrekvenser används för att behandla flera olika typer av sjukdomar men även åkommor som sömnlöshet, ångest, depression och störningar i nervsystemet. Även inom konventionell vetenskaplig forskning har man kommit fram till att ohörbara högfrekventa ljud kan påverka människans hjärnaktivitet positivt.


På samma sätt har man inom holistisk hälsosyn och alternativa behandlingsterapier länge arbetat med ljudfrekvenser av olika slag för att läka sinne, kropp och själ, och inom många uråldriga traditioner och kulturer världen över är det vardagsmat att ljud har förmågan att manipulera det mänskliga medvetandet, och till och med kan framkalla ett förändrat medvetande.


Inom exempelvis shamansimens sång och trumarbete sägs det att vibrationerna som ljuder framkallar förändrade sinnestillstånd och transliknande tillstånd.. De så kallade Solfeggio-frekvenserna har sedan antiken associerats med skapandet av helig musik (inklusive meditationsmusik) som tros främja läkning hos människan. När vi idag pratar om ljudhealing associerar nog många av oss det till exempelvis meditationsmusik, helande frekvensljud, gongbad, trumresor, osv.


Hur påverkar då frekvenser människokroppen? Jo, det är ju faktiskt så, att även om det inom den holistiska och alternativa eller spirituella världen är känt och accepterat att ljudfrekvenser faktiskt kan förändra det mänskliga medvetandet och främja läkning i kroppen, så ligger det även en hel del vetenskaplig forskning bakom denna teori och man har även inom den konventionella sjukvården sakta men säkert börjat förstå att exponering för olika frekvenser kan lindra psykiska problem som depression eller ångest och stimulera den fysiska kroppen till att läka sjukdomar.


Om vi ser till antikens Grekland och den berömde läkaren, filosofen och matematikern Pythagoras, så var han övertygad om att frekvenser hade en läkande effekt på kroppen och att daglig exponering för musik var till nytta för människors hälsa. Pythagoras var även den som upptäckte de harmoniska förhållandena mellan matematiska förhållanden och olika musikaliska ackord.


Även om vi människor har studerat sambandet mellan helande ljudfrekvenser och människokroppens funktion sedan Pythagoras tid, är moderna forskare fortfarande lika fascinerade över de effekter som ljud och frekvenser kan ha på både sinnet och kroppen.


Musik och instrument skapar frekvenser och vibrationer som framkallar känslomässiga svar i människokroppen, vi vet ju själva hur musik kan få oss att antingen gråta, skratta, få gåshud, bli irriterade, stärkta eller ledsna. Vibrationsinstrument som klangskålar och gongar används för att skapa vågliknande vibrationer som är avsedda att återställa vårt medvetande. När man deltar i en ljudhealingsession kan allt från trumma, sång, klangskålar och gongar, vind- och regnspel, flöjt och andra instrument förekomma, allt för att öppna upp olika delar i både kropp och själ och läka det som behövs läkas, men även för att öppna upp inre dörrar som står på glänt eller de som tidigare varit helt stängda.


Även om vissa forskare och vetenskapsmän är oense om effekterna när det kommer till frekvenser och ljud och dess läkande kraft, så råder det ingen tvekan om att musikinstrument med enkelhet kan ljuda fram frekvenser som kan få en hel publik att förtrollas i ett svep. Just därför är musikterapi ett redskap som använts inom just hälsofrämjande arbete under många år även inom konventionell sjukvård med goda resultat.


Hur ljudläkning fungerar beror på vilka frekvenser som används och i vilken vibration eller rytm. På cellnivå fungerar ljudläkning genom att trigga och utlösa genetiska förändringar. Ljudfrekvenser kan till och med skada cellväggarna i cancertumörer vid högfrekventa behandlingar, och även förändra hjärnan och kroppen på ett sätt som reducerar stressnivåer och höjer immunförsvaret.


Eftersom lägre vibrationsfrekvenser tros orsaka sjukdomar och andra negativa effekter på människokroppen, är högre frekvenser vanligtvis de frekvenser som används för just läkande och helande ändamål inom alternativ medicin.


Lågfrekventa ljud är inte enbart förknippade med fysiska eller psykiska sjukdomar, utan är även kopplade till irritation, bristande förmåga att fokusera eller koncentrera sig och försämrar även vår förmåga att komma ihåg saker, alltså påverkar minnet negativt.


Det tros även att lågfrekvens och högfrekvens kan utstrålas från oss människor beroende på vilket tillstånd vi är i, exempelvis har vi alla säkerligen råkat ut för någon som kommer in i ett rum och direkt antingen sänker energin i rummet eller höjer den, helt beroende på vilket humör eller vilket tillstånd personen är i och hur stark dens frekvens är som den utsöndrar.

Om vi människor exponeras för lågfrekventa ljud för ofta eller för länge, kan detta leda till bland annat sömnsvårigheter, irritation, nedstämdhet, koncentrationssvårigheter och till och med illamående, detta för att kroppens naturliga frekvenser inte är vana vid att vibrera vid låga toner, vilket skapar dissonans.

L

åga ljudfrekvenser har genom dagens teknik använts av myndigheter inom bland annat krigsföring men även mot folkmassor när det kommer till exempelvis demonstrationer och upplopp, där polis eller militär utrustat fordon som utsöndrar låga ljudfrekvenser ej hörbara för blotta örat, men som gett direkta fysiska åkommor så som illamående och yrsel för att skingra folkmassor eller motståndare.


Så precis som ljudfrekvenser kan hjälpa kroppens läkningsprocess kan den även stjälpa människan om den används på fel sätt eller hamnar i fel händer.


Det finns någonting som kallas för Solfeggio -frekvenser och dessa är en sextonig uppsättning av musikaliska toner vars historia sträcker sig ända tillbaka till antiken. I det antika Grekland tog som sagt matematikern och filosofen Pythagoras fram en teori om det matematiska mönstrets andliga betydelse.


Denna teori tog sig på nåt vänster in i de kristna traditionerna där Solfeggio-frekvenserna fick religiös betydelse och spelade en stor roll i utvecklingen av andlig musik i århundraden.

Solfeggio-frekvenser hade en mycket större roll i musikalisk utveckling fram till 1500-talet då människor började stämma musikinstrument med 12-tins-metoden. Förespråkare för alternativ medicin som arbetar med helande och läkande ljud och frekvenser vill dock mer än gärna se en återgång till Solfeggio-skalan eftersom detta skulle förändra hur den mänskliga hjärnan reagerar på hur musik spelas.

Så vilka är då Solfeggio-frekvenserna och vad tros de vara associerade till?


396 Hz hjälper till att ta bort negativa känslor

417 Hz transformerar negativa situationer

528 Hz kallas för mirakelfrekvenser som reparera DNA

639 Hz balanserar och stärker relationer

741 Hz hjälper till att lösa problem och boostar det kreativa uttrycket

852 Hz står för andlig upplysning


Dessa ljudfrekvenser hittar man sällan inom vanlig musik eller låtar du hör på radion, men de är väldigt vanliga inom till exempel New-Age-musik eller Sound Healing och används för att främja självläkning och andlig utveckling.