Medveten närvaro

Att stanna upp, andas och att vara här och nu är det många av oss som glömmer. Att bara köra på, en grej efter nästa, krav och måsten. Men att öka sin närvaro och sin medvetenhet är viktigt för att skapa en balans i livet. Andas djupa andetag långt ner i magen, lyssna inåt och bara njut av stillheten. Lyssna på din intuition, din inre vägledning. Känner du ett inre lugn, harmoni och ovillkorlig kärlek till dig själv och allt runt dig är din själ i harmoni. Det kan kännas som en omöjlighet med allt som pågår kring oss, men ta ett andetag i taget. Stund för stund och bli medveten om din egen energi, vad får dig att dräneras och känna dig energi- och orkeslös och när känner du att din energinivå är som högst. Att reflektera och lyssna inåt vid korta ögonblick varje dag ökar vårt välbefinnande samt ökar vår medvetna närvaro. Vår kropp behöver vi också bli mer medvetna om. När vi blir närvarande i vår kropp, förstår och upplever vi kroppen på ett helt nytt sätt, vilket även ger en klarare bild av din inre resa i dig själv. När vi lyssnar in vad kroppen behöver, mår bra av, hur den känns, gör något ont, orsaken till smärta, vad kroppen inte mår bra av, skapar vi en balans och ett samspel mellan vår kropp och själ och tanke. Att lyssna på kroppens signaler och ta din tid utan stress eller yttre faktorer som påverkar hur vi ser och tänker om vår kropp, skapar ett välbefinnande.


Till en början är det svårt för oss människor att känna stillhet, då mycket av våra tankar, funderingar, krav, måsten, känslor visar sig för oss, när vi stannar upp och lyssnar inåt. Tillåt dessa att komma upp, acceptera dessa och bara fortsätt att vara i närvaro och andas. Processen för oss människor ser olika ut, men ju mer man övar på att vara närvaro och känna inåt, desto enklare blir det att uppleva stillhet och harmoni. Var nyfiken.

Finns det platser som får dig att känna mer stillhet, exempelvis hav, berg, skog, natur. Endast din tanke skapar hinder för alla möjligheter. Uppskatta dessa stunder och försök att skapa mer av dessa upplevelser i ditt liv, vilka ger dig en ökad medveten närvaro och stillhet.

Vid meditation kan det hända att du somnar, detta indikerar att din kropp behöver vila och återhämtning. Om det finns möjlighet, gå och lägg dig en stund och fortsätt med din meditation när du vaknar. Sträva inte emot signalerna bara för att du tror att meditation är det absolut bästa i alla situationer. Låt din kropp återhämta sig, så länge den är i behov av. Att lyssna på kroppen är din högsta prioritet och den berättar alltid vad den behöver just här och nu.


Känn in din kropp, och lyssna inåt varje morgon när du precis stigit upp. Meditera en stund, detta kan även inkludera en kopp te i stillhet. Meditation handlar inte alltid om att sitta helt still i skräddarställning. Meditation kan vara en lugn promenad i skogen, måla, plantera blommor, något som får dig att vara här och nu. Att röra på kroppen när vi vaknar och få den trötta kroppen i rörelse är bra för att skapa ett energiflöde i vår kropp. Att balansera ditt QI som den kinesiska medicinen undervisar om. QI står för livskraft/livsenergi. När denna är i balans är människan frisk men vid obalans kan sjukdom uppstå. QI kan påverkas av stress, spänningar, dåliga matvanor, negativa känslor samt en obalanserad livsstil.

Efter dagen är slut, innan läggdags är det också viktigt att checka in med sig själv och sin kropp, släppa allt som inte har någon betydelse här och nu. Var i nuet och andas djupa andetag långt ner i magen. Känn känslan av tacksamhet, glädje och kärlek.


Mindfullness, ett vanligare uttryck av medveten närvaro, har det studerats- och forskats mycket om, och det finns flera positiva hälsoeffekter som mindfullness bidrar till. Om vi relaterar detta till maten vi äter, så finns det ytterligare väldigt positiva effekter av att äta intuitivt, dvs ”mindful eating”. Att lyssna inåt, uppmärksamma dina hunger-och mättnadskänslor, och att acceptera signalerna du får. Det skiljer mycket på oss som individer, samt behöver vår kropp olika slags mat och rutiner under olika perioder i livet. Här speglar även årstiderna vad kroppen behöver få i sig för näring, även uppväxt och ursprung har en betydande roll. Att som kvinna reflektera lite extra över hur din kropp förändras i dina cykler, samt reflektera över månens cyklar som inte bara spelar en roll i människans livscykel utan även i vår natur som inkluderar alla växter och träd, våra sjöar och hav mm. Om vi flyttar vårt fokus tillbaka till vårt intuitiva ätande och blir medveten om signalerna som kroppen förmedlar, bidrar detta med flera positiva effekter. Matsmältningen blir bättre genom att stressreaktionerna regleras, vilken är en viktig pusselbit i vårt välbefinnande. Den intuitiva måltiden främjar det parasympatiska nervsystemet som låter kroppen vara i vila och i återhämtning. I dagens samhälle lever flera av oss i en ökad stress, oro, ångest, skuld mm. Detta motverkar den optimala matsmältning, då vårt sympatiska nervsystem blir dominerande. Detta brukar kallas ”fight or flight” nervsystemet, då det kan finnas en riktigt fara eller ett stresspåslag. Stress är egentligen inte farligt, utan det är när stressen blir långvarig och underliggande. Ett intuitivt ätande har ytterligare visat positiva effekter som ett sänkt blodtryck, ökad självkänsla, högre välbefinnande samt minskad ångest- och depressiva symtom.


Stanna upp, andas några djupa andetag, lyssna, känn, upplev och var lyhörd för vad din intuition har att berätta. Din intuition är din vägledning, bara våga vara i nuet och följ ditt inre.


Kärlek och ljus


Emelie Larsson, Student vid Göteborgs universitet, Institutionen för kost- och idrottsvetenskap.

45 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg