TACKSAMHET

Tacksamhet är en fantastisk stark kraft till att skapa positiva tankar och harmoni i livet.

You attract what You are in harmoni with.


Träna varje dag att tacka.


Skapa ett träningsprogram som t ex kan se ut såhär:


Vecka 1

Dag 1. Tacka för en ”sak” i ditt liv. Tacka tre gånger.

Dag 2. Tacka för två ”saker” i ditt liv.

Tacka tre gånger för varje ”sak”.

Osv t.o.m dag 7.


Vecka 2

Dag 1 Tacka för en ny ”sak” osv.


Detta skapar ett fokus och en ödmjukhet i livet och en attityd som gör det mycket lättare att tänka positiva tankar och skapa inre harmoni (inre fred). Du kommer att utstråla positiv energi, som kommer att påverka andra människor positivt…

Sättet att tacka skall kännas motiverande och att du verkligen vill, annars minska på intensiteten eller ändra på sättet du gör det.


Genom att skriva ner vad du är tacksam för kan du skapa ett tillstånd inom dig som ger upphov till känslan av lycka i ditt dagliga liv med nya perspektiv och insikter i livet med en ökad känsla av välbefinnande och bättre sömn. Tacksamhet handlar om att inrikta sig på nuet. Allt detta resulterar i att du stärker ditt friska.


Bästa hälsningar Torbjörn Johansson coachar i Friskförståelse


37 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla