Vad är bioresonans?

Bioresonans är en behandlingsform som både lokaliserar och behandlar obalanser genom att kroppens celler kommunicerar med elektromagnetiska frekvensmönster. Tobias Andersson driver ”iBalans” och erbjuder Bioresonans med ayurvedisk hälsorådgivning hos oss på Holistic Hälsocenter Uddevalla och använder sig utav en avancerad utrustning som läser av frekvensmönster i kroppen och kan därmed upptäcka om energinivån i organ och vävnad är låg eller om en funktion i kroppen inte fungerar optimalt.

När man scannat av kroppens energisystem läggs förslag fram på vilka frekvenser som skall skickas tillbaka in i kroppen för att hjälpa till att återställa balansen i kroppens system.

När två objekt har samma eller liknande frekvensmönster kan de påverka varandra på ett positivt sätt. Om ett objekt har hög energi kan detta användas och påverka energin hos ett objekt med låg energi och höja dess energivärde. Inom Bioresonans använder man sig utav denna metod och höjer objekt med låg energi genom att hitta objekt med hög energi inom samma frekvensområde.

Med hjälp av en stor databas där människans alla funktioner och organs frekvensmönster finns lagrat samt en databas där bakterier, virus och parasiter finns identifierade, kan man med hjälp av detta ta reda på vilka olika behandlingspreparat som är mest lämpliga för att åtgärda den obalans man finner samt behandla problemet på plats genom de frekvenserna.

Om människokroppen är ur balans så minskar även förmågan att utföra de uppgifter och funktioner den är ämnad att göra. När man återställer balansen igen så ökar även förmågan till att kunna utföra de uppgifter och funktioner som kroppen är ämnad för att kunna utföra.

Bioresonans ärr helt ofarlig och smärtfri, och genomförs sittande. Med sensorer som placeras på huvudet. Dessa sensorer läser av elektromagnetiska frekvenser från hjärnstammen och då även av kroppens organ, vävnad, skelett, muskler, mm.

Genom Bioresonans kan du också få reda på om du har några allergier eller födoämnesintoleranser som belastar ditt immunsystem eller om du bär på virus, parasiter, svampar och bakterier som är ogynnsamma för dig och din kropp.

Följande områden är exempel på vad som läses av med hjälp av Bioresonans.

  • Nervsystemet

  • Hjärta och blodkärl

  • Matsmältningssystemet

  • Skelett och muskler

  • Luftvägar och andning

  • Endokrina körtlar

  • Njurar, urinvägar, urinblåsa

  • Lymfsystemet

  • Reproduktionssystemet

  • Hud

Tobias Andersson har under 20-års tid studerat och praktiserat en rad holistiska metoder, bl.a Bioresonans/frekvensmedicin, magnetfälts- och ljudterapi. Under de senaste åren har han även utbildat sig inom Ayurveda och nu integrerat det i konceptet som Bioresoanns erbjuder. Tobias har även en bakgrund som Ingenjör och elitidrottare.

För att boka in en behandling med Bioresonans hos Tobias - klicka här -189 visningar0 kommentarer